Re-integratie

Diensten die o.a. geleverd kunnen worden binnen de Wet Verbetering Poortwachter zijn;


* Reïntegratie traject 2de SpoorGERICHT WERKEN AAN NIEUW PERSPECTIEF

Geconfronteerd worden met de ‘eindigheid’ van een baan kan een grote schok zijn. Zekerheden vallen weg, met vaak als gevolg een aanslag op het (zelf)vertrouwen. Het is daarom van belang om het vertrek van een werknemer uit uw organisatie goed te begeleiden.  Een goede begeleiding van een vertrekkende werknemer draagt tevens bij aan het sociale imago van uw organisatie

Door de uitgebreide ervaring op het gebied van 2de Spoor trajecten en coaching kan Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie uw werknemer die uw organisatie moet verlaten op deskundige en succesvolle wijze begeleiden naar een nieuwe werkomgeving.

WERKWIJZE

We zetten in op maatwerk, maximale persoonlijke aandacht en zorgen voor intensieve individuele begeleiding. Onze doelstelling reikt verder dan alleen het vinden van een nieuwe baan. Wij helpen uw werknemer te bepalen welke functie het beste past en geven objectief advies als het aankomt op de uiteindelijke keuze. De deelnemer wordt actief begeleid bij de beëindiging van de arbeidsrelatie en het vinden van een nieuwe werkkring. Het proces voltrekt zich op basis van een persoonlijk actieplan, waarin persoonlijkheidsonderzoek, leedverwerking, arbeidsmarktoriëntatie, training van persoonlijke vaardigheden en solliciteren uitgebreid aan bod komen. Een Reïntegratie traject 2de Spoor duurt 12 maanden. Afhankelijk van de vraagstelling, complexiteit en stand van zaken op de arbeidsmarkt kan in overleg worden gekozen voor een korter of langer traject.

Terug naar boven

 


* Talent & Karakter testONDERZOEK NAAR DE AANLEG

Dit onderzoek is een globaal hulpmiddel om uit te zoeken met welke dynamiek en specifieke energie u met uw omgeving en met uzelf tot wisselwerking komt. Een diepgaand inzicht in uw aanleg vraagt een nader onderzoek, waarin langdurige observaties in wisselende omstandigheden aan de orde zijn. In dit onderzoek worden een aantal situaties voorgeschoteld, waarbij de antwoorden uitdrukken hoe u zich ertoe verhouden kunt.

ONDERZOEK NAAR DE AARD

Hier treft u situaties aan waarbij u gevraagd wordt hoe u over het algemeen handelt. De uitkomst van dit onderzoek geeft een globale indicatie van uw aard.

ONDERZOEK NAAR DE GERICHTHEDEN

Dit onderzoek is een globaal hulpmiddel om uit te zoeken op welke zaken u over het algemeen gericht bent: als u aankopen doet, als u een receptie bezoekt, als u naar auto’s kijkt etc. Op grond van dit onderzoek kan het u duidelijk zijn hoe u met mensen en spullen geneigd bent om te gaan en wat uw sterke kanten daarbij zijn. Een diepgaand inzicht in uw gerichtheden vraagt een nader onderzoek waarin langdurige observatie in wisselende omstandigheden aan de orde is.

Terug naar boven

 


* BeroepentestEen beroepskeuzetest is een test waarin bepaald wordt waar de interesses liggen op het gebied van werken. Bij deze test moet aangegeven worden in welke mate een persoon geïnteresseerd is in een bepaalde beroepsgroep of manier van werken, bijvoorbeeld werken met computers of werken met kinderen.

Terug naar boven

 


* BeroepenoriëntatieBEROEPENORIËNTATIE

Om te komen tot een reële keus, of om je inzicht in beroepen te verschaffen, krijg je relevante informatie aangereikt over branches, sectoren, organisaties en beroepen.

DOEL

Bewerkstelligen dat de cliënt een realistische beroepskeuze formuleert en stimuleren dat de cliënt deze keuze omzet in gerichte acties.

OMSCHRIJVING

Veel mensen met een arbeidshandicap hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun beperkingen, kwaliteiten en beroepsmogelijkheden. De oorzaak daarvan kan gelegen zijn in het feit dat ze nog nooit hebben gewerkt, of omdat ze niet terug kunnen keren in hun oude beroep als gevolg van beperkingen. Om te komen tot een reële keus, of om de cliënt inzicht in beroepen te verschaffen, krijgt de cliënt relevante informatie aangereikt over branches, sectoren, organisaties en beroepen. Door middel van opdrachten, gesprekken en intensieve ondersteuning van een vaste consulent arbeidstoeleiding wordt er toegewerkt naar een beroepskeuze of beroepskeuzes die arbeidsmarktrelevant is/zijn. Door middel van korte snuffelstages wordt gerealiseerd dat een cliënt beter inzicht krijgt in beroepen, wat het werk inhoudt en in eigen vaardigheden en kwaliteiten. De cliënt krijgt duidelijke leerdoelen en haalbare gerichte opdrachten mee en wordt tijdens de snuffelstages intensief begeleid door de consulent arbeidstoeleiding. Deze coacht, begeleidt en stuurt bij daar waar noodzakelijk is. De cliënt wordt zodanig gestimuleerd en geactiveerd dat het uiteindelijke doel, het werkzaam zijn in een bepaalde functie, realistisch wordt. De consulent onderhoudt tevens contacten met het stagebedrijf en bewaakt de leerdoelen. Na het beëindigen van de stage(s) bespreekt de consulent de bevindingen en ervaringen met zowel de cliënt als het stagebedrijf, om een duidelijk beeld te krijgen van de bevindingen van zowel de cliënt als het stagebedrijf.

RESULTAAT

Aan het eind van de beroepenoriëntatie heeft de cliënt zich een reëel beeld gevormd van de beroepsrichting waarin deze wil werken en de cliënt weet of de beroepskeuze haalbaar en realistisch is.

 

Terug naar boven

 


* Ondersteuning bij het opstellen van een juist CVCURRICULUM VITAE (CV)

Stuur bij je sollicitatiebrief altijd een goed curriculum vitae (kortweg: cv) mee. Je cv is het belangrijkste "visitekaartje" dat je neerlegt bij een toekomstige werkgever. Daarom moet het zowel inhoudelijk als qua vormgeving goed in elkaar steken. Bij het beoordelen van jouw geschiktheid voor de vacature kijkt men meer naar je cv dan naar je sollicitatiebrief.

Terug naar boven

 


* SollicitatiebrievenSOLLICITATIEBRIEF

Hoewel de selectie van kandidaten voornamelijk plaatsvindt op grond van het curriculum vitae speelt de sollicitatiebrief een belangrijke rol in het sollicitatieproces. Natuurlijk bied je je cv aan met een keurige brief. Realiseer je dat een cv dat je met een digitaal invulformulier of per e-mail opstuurt veel beter overkomt als je er een nette sollicitatiebrief bij doet!

Terug naar boven

 


* Rouwverwerking verlies baanROUWVERWERKING BIJ GEDWONGEN ONTSLAG

De verwerking van gedwongen ontslag is een rouwproces. Rouw over het verlies van een baan is de keerzijde van de loyaliteit waarmee iemand zich heeft verbonden aan de onderneming. Met het verlies van zijn baan raakt een mens niet alleen zijn inkomen kwijt. Hij verliest vaak ook zijn toekomstperspectief, zijn waardigheid, zijn zelfvertrouwen en zelfs een stuk van zijn identiteit. Net als bij andere ingrijpende vormen van verlies komt iemands beeld van de werkelijkheid en van zijn plaats daarin, op losse schroeven te staan.


Terug naar boven

 


* NazorgWanneer de werknemer weer aan het werk is bij een andere werkgever zal gedurende de proeftijd de reïntegratieconsulent als een personal coach op de achtergrond aanwezig zijn.

Terug naar boven